LAN i Godtemplargården - Pelle

Bilder från LANet i Godtemplargården 2009-10-30 tagna av Pelle Lundström.